ร่วมงานกับ CECO

สิทธิประโยชน์ของเรา
หากคุณมีความสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของ CECO เรายินดีต้อนรับคุณมาร่วมงาน คุณสามารถค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณ กรอกใบสมัครและส่งมาให้กับเรา ผู้สมัครงานทุกคนจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ

CECO ถือว่าพนักงานของเราทุกคนเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า ดังนั้น CECO จึงให้ผลตอบแทนกับพนักงานตามความสามารถอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มีกลไกการบริหารจัดการค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน และสิทธิประโยชน์ที่คลอบคลุมสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว CECO มีสวัสดิการที่ดี เช่น เครื่องแบบ การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ การหมุนเวียนการทำงาน เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ตำแหน่งงาน อัตรา สถานะ
ผู้จัดการส่วนงานโครงการ 1 เปิดรับสมัคร
ผู้จัดการส่วนงานทดสอบ 1 เปิดรับสมัคร
ผู้จัดการส่วนงานสำนักงาน - ปิดรับสมัคร
วิศวกรโครงการ 1 เปิดรับสมัคร
วิศวกรไฟฟ้า 2 เปิดรับสมัคร
วิศวกรภาคสนาม 2 เปิดรับสมัคร
วิศวกรสำนักงาน 2 เปิดรับสมัคร
พนักงานบัญชี - ปิดรับสมัคร
พนักงานการเงิน - ปิดรับสมัคร
พนักงานบุคคล 1 เปิดรับสมัคร
พนักงานธุรการ 1 เปิดรับสมัคร